Yeshu Ne hame Chudaya hain

@ ADPC Youth Worship
St Andrews Church, Abu Dhabi