Home Video Sermons Malayalam Sermons God and the Greed of the World Can not Stay Together
  Previous Video 2019 Sharon Fellowship Church, Channapetta-Day2
  Next Video Worship is not the Same as "Praise and Worship"

God and the Greed of the World Can not Stay Together

29
0

ലോകത്തിന്റെ ആർത്തി നിങ്ങളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കയില്ല …അഭിഷിക്തൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആത്മാവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരം …നിന്നെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയണ്ടത് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആകണം – പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ്

(29)

tags:
Close