Aradhana Yeshu Aradhana

Song Lyrics
Aradhana Yeshu Aradhana. Aradhana Yeshu Aradhana.
Aradhana Yeshu Aradhana. Aradhana Yeshu Aradhana
Woh Saccha Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Woh Pavitra Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Aradhana Yeshu Aradhana.Aradhana Yeshu Aradhana.

1. Kodey Barsayeh, Pairon mein Beidi, Sar par Katon ka Taj Rakh Diya
Kodey Barsayeh, Pairon mein Beidi, Sar par Katon ka Taj Rakh Diya
Yahoodi Ka Raja Yeh Likh Kar, Mukh par thook diya
Yahoodi Ka Raja Yeh Likh Kar, Mukh par thook diya
Kya Kya na saha Pyare Yeshu ne, Mere Gunaho ke Khatir
Kya Kya na saha Pyare Yeshu ne, Mere Gunaho ke Khatir

Woh Saccha Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Woh Pavitra Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana

Aradhana Yeshu Aradhana, Aradhana Yeshu Aradhana.

2. Aao Bhay Bhoj se dabey logon, Detah Vishranthi Yeshu,
Aao Bhay Bhoj se dabey logon, Detah Vishranthi Yeshu,
Andoh ko Aankhen, Langdoh ko Chalna, Pyaason ko detah hai Jeevan ka Jal
Andoh ko Aankhen, Langdoh ko Chalna, Pyaason ko detah hai Jeevan ka Jal
Kitna Apar Yeshu Prem, Kitna Anmol Yeshu Prem,
Kitna Apar Yeshu Prem, Kitna Anmol Yeshu Prem

Woh Saccha Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Woh Pavitra Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana

Aradhana Yeshu Aradhana, Aradhana Yeshu Aradhana.

3. Aadhi hai Yeshu, Anth Yeshu Hai, Alpha Omega bhi,
Aadhi hai Yeshu, Anth Yeshu Hai, Alpha Omega bhi,
Marg hai Yeshu, Satya hai Yeshu, Jeevan bhi hai Yeshu
Marg hai Yeshu, Satya hai Yeshu, Jeevan bhi hai Yeshu
Hamara Woh gadh hai, sharan sthal hai ,
Hamara Woh gadh hai, sharan sthal hai , Uddhar detah Wohi.

Woh Saccha Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Woh Pavitra Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Aradhana Yeshu Aradhana.,Aradhana Yeshu Aradhana.
Aradhana Yeshu Aradhana.,Aradhana Yeshu Aradhana.
Woh Saccha Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Woh Pavitra Prabhu Hai, Unki karey hum Aradhana
Aradhana Yeshu Aradhana.,Aradhana Yeshu Aradhana