Home Video Sermons Malayalam Sermons സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല
  Previous Video Enter into God's Promise
  Next Video ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക
0

സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല

4
0

Pastor K J Thomas Kumily Preached at Sharjah Union Church-30th Anniversary-Day 2

സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല അത് പിശാച് നൽകുന്നതാണ്

(4)

tags:
Close