Home Video Sermons Malayalam Sermons ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക
  Previous Video സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല
  Next Video നല്ല ഇടയന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ

ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക

18
0

സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം, നമുക്കു ചുറ്റും, സകല ഭാരവും വിട്ടു, ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക
Pastor Shibu Thomas Preached at Pentecostal church of Kuwait (PCK) Convention 2019

(18)

tags:
Close