Home Kids Corner Action Songs I’ve Got the Joy, Joy, Joy, Joy in my Heart
0

I’ve Got the Joy, Joy, Joy, Joy in my Heart

9
0

Chorus:
I’ve got the joy, joy, joy, joy down in my heart,
Where?
Down in my heart!
Where?
Down in my heart!
I’ve got the joy, joy, joy, joy down in my heart,
Down in my heart to stay.

(9)

Close