Home Video Sermons

Video Sermons

God and the Greed of the World Can not Stay Together

EMTRSunny
0
9
ലോകത്തിന്റെ ആർത്തി നിങ്ങളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കയില്ല …അഭിഷിക്തൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആത്മാവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരം …നിന്നെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയണ്ടത് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആകണം – പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് (9)

Stop Worrying

EMTRSunny
0
59
Classic Schambach! ~ “STOP WORRYING!” Under The BIG TENT! (1989) on TBN “Stop Worrying!” “The GOD OF PEACE will be WITH YOU!” “Be anxious for NOTHING!” “The JOY of THE LORD is YOUR STRENGTH!” “You don’t have any problem. All you need is FAITH IN GOD!” ~~~ RW SCHAMBACH (59)
Close