Home Video Sermons Malayalam Sermons ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക
  Previous Video സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല
  Next Video നിന്നോട് സദൃശ്യൻ ആരുമില്ല

ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക

11
0

സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം, നമുക്കു ചുറ്റും, സകല ഭാരവും വിട്ടു, ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക
Pastor Shibu Thomas Preached at Pentecostal church of Kuwait (PCK) Convention 2019

(11)

Close